مهندسی بازاریابی و فروش

به نام او که همه هستی از اوست

مهندسی  بازاریابی و فروش

تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا و کنترل

 شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش، استراتژی ها و مهارتهای مهندسی  بازاریابی و فروش ، مهندسی بازاریابی و فروش ، آنالیز و تحلیل بازار

 

تالیف و ترجمه:

علی خویه

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مشاور و مجری پروژه های بازاریابی، فروش، برند و تبلیغات

/ 0 نظر / 91 بازدید